Auto Giappone da Zhuan League Athletic
2011/06/25

Junior All Japan Strada Rottura <ragazzi U17 U15>

U17,15フィニッシュ[Risultati Atletica]
1. Yokoyama KoFutoshi Nagano Shinonoi Alta 2:39:55
2. Gakuhoishikawa Fukushima Yuki Yoshida alto 2:40:00
3. Yamamoto era felicissimo Nara nocciola verde sole Molta 2:40:00
4. Okamoto Falcon Wakayama Wakayama North High 2:40:07
Cinque. Nishio Aida Hokkaido TEW Alta 2:40:07
6. Lunghezza Hashizume Tokyo EQADS 2:40:07

U17,15表彰式