Japon voiture de Zhuan Athletic League
  • HOME
  • #All Japan Omuniamu ⑤FL des femmes 1 Tsukagoshi Sakura (Kanoyataidai) 14 secondes 591 2 Kajiwara Yumi (Université de Tsukuba Sakado haut)…

#All Japan Omuniamu ⑤FL des femmes 1 Tsukagoshi Sakura (Kanoyataidai) 14 secondes 591 2 Kajiwara Yumi (Université de Tsukuba Sakado haut)…

#All Japan Omuniamu
Femme ⑤FL
1Tsukagoshi Sakura (Kanoyataidai) 14 secondes 591
2Yuki Kajiwara pas (Tsukuba, Osaka, Kobe haute)
3Nao Suzuki (Japon course école rond)
4Ueno Sud
5Nakamura Chi Fei
6Saito Espoir
7Okamoto Nina
8Hashimoto Yuya
9Koyama maléate