Japon voiture de Zhuan Athletic League
2008/06/15

Japon camionnage Coupure <sprint d'équipe>

img664Sprint par équipe hommes de résultat final

1Renforcer Nagatsuka Tomohiro Watanabe Kazunari Nitta Yu-dai 1:01.160
2Kotairen Uraki Issei Koji Ito Imai Yuki 1:05.185
3Manabu rame Takeshita Sho Tsuchiya TakeshiNoboru Ishikawa Yuta 1:06.177
4Nagano Yubara Masayuki-Komine yul-Kakizawa DaiTakashi 1:06.329