Hauptmenü

Officers Roster

平成27、28年度 公益財団法人日本自転車競技連盟 役員名簿

Rollenpositionen Namen Mr. Namen Rollenpositionen Namen Mr. Namen Rollenpositionen Namen Mr. Namen
Wird lang Seiko Hashimoto Leitungsgremium Iida Futoshibun Leitungsgremium Masayuki Matsumura
Vizepräsident Sakuma Shigemitsu Leitungsgremium Zhao Nasenplatte Leitungsgremium Miyake Shuichiro
Vizepräsident Hayashi Tatsuo Leitungsgremium Okada Yukio
Vizepräsident Oshima Kenichi Leitungsgremium Kurokawa Tsuyoshi Aufsichtsrat Saito Kunio
Geschäftsführer Okuda Etsushi Leitungsgremium Akihiko Sasaki Aufsichtsrat Suzuki Kenzo
Geschäftsführer Osaka Ida-Meter-Regel Leitungsgremium Nakano Koichi
Geschäftsführer Suzuki Yasuyuki Leitungsgremium Nakamura Masaaki
Geschäftsführer Matsukura Nobuhiro Leitungsgremium Unter Hirotoshi
Geschäftsführer Yasuda Mitsuyoshi Leitungsgremium Hayasaka Kazuhiro

本連盟における役員は全て非常勤です。