Menu principale

Ufficiali ROSTER

Heisei 27、28年度 公益財団法人日本自転車競技連盟 役員名簿

Posizioni Ruolo nome Mr. nome Posizioni Ruolo nome Mr. nome Posizioni Ruolo nome Mr. nome
Sarà lungo Seiko Hashimoto Organo Direttivo Iida Futoshibun Organo Direttivo Matsumura Masayuki
Vice presidente Sakuma Shigemitsu Organo Direttivo Piastra naso Zhao Organo Direttivo Miyake Shuichiro
Vice presidente Hayashi Tatsuo Organo Direttivo Okada Yukio
Vice presidente Oshima Kenichi Organo Direttivo Kurokawa Tsuyoshi Consiglio di Sorveglianza Saito Kunio
Direttore esecutivo Okuda Etsushi Organo Direttivo Akihiko Sasaki Consiglio di Sorveglianza Suzuki Kenzo
Direttore esecutivo Regola metro Osaka Ida Organo Direttivo Nakano Koichi
Direttore esecutivo Suzuki Yasuyuki Organo Direttivo Nakamura Masaaki
Direttore esecutivo Matsukura Nobuhiro Organo Direttivo Sotto Hirotoshi
Direttore esecutivo Yasuda Mitsuyoshi Organo Direttivo Hayasaka Kazuhiro

本連盟における役員は全て非常勤です。