Japan Auto vom Zhuan Athletic League
2015/02/10

Asien-Meisterschaften Straßenrennen ersten Tag Zeitplan

<女子 ジ ュ ニ ア> 57.1km 7laps 2/10 20:00 Anfang
7 Uchimura Maio (Kagoshima Minami Osumi High School)
8 Kajiwara Yumi (Saitama, University of Tsukuba Sakado High School)
<男子 ジ ュ ニ ア> 73.3km 9laps 2/10 22:20 Anfang
11 Fujio Ende der Erde (Kagoshima · Süd-Ecke der Universität)
12 Ishigami Yu-dai (Yokohama, Kanagawa High School)
15 Sawada Katsura Tarō (Miyagi, Tohoku High School)
16 Ayumu Watanabe (Fukushima, Gakuhoishikawa High School)