Auto Giappone da Zhuan League Athletic
  • HOME
  • ROAD
  • NOTIZIE
  • Campionati asiatici corsa su strada calendario prima giornata
2015/02/10

Campionati asiatici corsa su strada calendario prima giornata

<女子ジュニア>57.1km 7laps 2/10 20:00 Start
7 Uchimura Maio (Kagoshima Minami Osumi High School)
8 Kajiwara Yumi (Saitama, Università di Tsukuba Sakado High School)
<男子ジュニア>73.3km 9laps 2/10 22:20 Start
11 Fujio fine della terra (angolo di Kagoshima · Sud dell'Università)
12 Ishigami Yu-Dai (Yokohama, Kanagawa High School)
15 Sawada Taro Katsura (Miyagi, Tohoku High School)
16 Ayumu Watanabe (Fukushima, Gakuhoishikawa High School)