Auto Giappone da Zhuan League Athletic
2015/08/10

Interscholastic corsa su strada <rottura>

finishCorsa su strada individuale (104,58 km)
1Posizionare Fu Ayumu Watanabe Isola Gakuhoishikawa
2Posizionare Kanagawa Xiang Ohmae Keio
3Posizionare Nakamura Keisuke Tokyo 1926 Gakuen
4Posizionare Ingegneria Ishihara Yuki Tochigi Moka
5Posizionare Hokkaido pugno Nakagawa Obihirosanjo
6Posizionare Ishii Shunpei cavallo gruppo Maebashiko