Japan car from Zhuan Athletic League
2016/07/31

Interscholastic <Breaking> 1km

1km1km time trial
1Yamada understanding Gifu Gifu bit first 1 minute 05 seconds 197
2Place Tomoya Haruta Niigata Yoshida, 1 minute 05 seconds 627
3Bit weird big triple Xiao Zheng 1 358 minutes 06 seconds

KM_P