Auto Giappone da Zhuan League Athletic
  • HOME
  • TRACK
  • NOTIZIE
  • Pista Junior Campionati del Mondo Giornata risultati 2 Concorso
2015/08/20

Pista Junior Campionati del Mondo Giornata risultati 2 Concorso

2015Pista Junior Campionati del Mondo Giornata risultati 2 Concorso

Inseguimento a squadre femminile primo turno
4:42.551 日本ジュニア新記録 ※3、4位決定戦へ
Nao Suzuki (Shizuoka, Giappone Keirin scuola)
Kajiwara Yumi (Saitama, Università di Tsukuba Sakado High School)
Hashimoto Yuya (Gifu, Gifu Liceo commerciale)
Koyama maleato (Tokyo, Showa primo Liceo Gakuen)

女子チームパーシュート3、4位決定戦
Terzo posto ※ medaglia di bronzo 4:39.374Giappone Junior nuovo record
Nao Suzuki (Shizuoka, Giappone Keirin scuola)
Kajiwara Yumi (Saitama, Università di Tsukuba Sakado High School)
Hashimoto Yuya (Gifu, Gifu Liceo commerciale)
Koyama maleato (Tokyo, Showa primo Liceo Gakuen)

Uomo squadra perseguimento primo turno
8 di 4:16.308 ※7、8位決定戦へ
Sawada Taro Katsura (Miyagi, Tohoku High School)
Yaskawa giustizia (Nara nocciola verde Sun università)
Tokuda Takumi (Kyoto Kitakuwada High School)
Shunsuke Imamura (Fukuoka YuMakoto High School)

男子チームパーシュート7、8位決定戦
7 di 4:11.573Giappone Junior nuovo record
Sawada Taro Katsura (Miyagi, Tohoku High School)
Yaskawa giustizia (Nara nocciola verde Sun università)
Tokuda Takumi (Kyoto Kitakuwada High School)
Shunsuke Imamura (Fukuoka YuMakoto High School)

Qualificazione scratch uomo
5 Shohei Yamashita (Ehime Nippon Scienza dello Sport University) ※ finale

Gara scratch uomo
10Luogo Shohei Yamashita (Ehime Nippon Sport Science University)

Keirin qualificazione degli uomini
5 Shota Yamane (Tottori Kurayoshi West High School) ※ al ripescaggio
# 4 terra (liceo Fukuoka YuMakoto) Kajiwara ※ al ripescaggio

Uomo Keirin ripescaggio
5 Shota Yamane (High School Tottori Kurayoshi West) ※ non è secondo anticipo turno
5 terra Kajiwara (Fukuoka YuMakoto liceo) ※ non è secondo anticipo turno

500m Time Trial finale femminile
16Posizionare 36,978
Karin Okubo (Fukuoka YuMakoto High School)

Torneo risultati ufficiali
http://jrworlds.trackcyclingtiming.com/