Auto Giappone da Zhuan League Athletic
2014/09/06

Tour de Ikuchijima 2014 giro di warm-up

WarmUpRideTour de Ikuchijima 2014、尾道市長を先頭に一般参加のウォームアップライドが開催された。

SHICHO SENSEI