Japon voiture de Zhuan Athletic League
  • HOME
  • #All Japan Omuniamu ③ élimination Nation des femmes 1 Kajiwara Yumi (Université de Tsukuba Sakado haut) 2 Minami Ueno (Kanoyataidai)…

#All Japan Omuniamu ③ élimination Nation des femmes 1 Kajiwara Yumi (Université de Tsukuba Sakado haut) 2 Minami Ueno (Kanoyataidai)…

#All Japan Omuniamu
女子③エリミネイション
1Yuki Kajiwara pas (Tsukuba, Osaka, Kobe haute)
2 上野みなみ(鹿屋体大)
3 塚越さくら(鹿屋体大)
4Nakamura Chi Fei
5Koyama maléate
6Okamoto Nina
7Hashimoto Yuya
8Saito Espoir
9 鈴木奈央