Auto Giappone da Zhuan League Athletic
  • HOME
  • #All Japan Omuniamu L'ordine centrale ③ 1 Kajiwara Yumi (Università di Tsukuba altezza Sakado) 120 2 Minami Ueno (Kanoyataidai) 112…

#All Japan Omuniamu L'ordine centrale ③ 1 Kajiwara Yumi (Università di Tsukuba altezza Sakado) 120 2 Minami Ueno (Kanoyataidai) 112…

#All Japan Omuniamu
L'ordine centrale ③
1Yuki Kajiwara non (Tsukuba, Osaka, Kobe alto) 120
2Minami Ueno (Kanoyataidai) 112
3Tsukagoshi Sakura (Kanoyataidai) 106
4Nao Suzuki (Giappone gara scuola turno) 94
5Nakamura HiSatoshi (Nittaidai) 92
6Okamoto Nina 90
7Saito Speranza 86
8Hashimoto Yuya 84
9Koyama maleato 80