Japan Auto vom Zhuan Athletic League
  • HOME
  • #All Japan Omuniamu Der mittlere Auftrags ⑤ 1 Kajiwara Yumi (University of Tsukuba Sakado Höhe) 196 2 Tsukagoshi Sakura 186 Nur 3 Ueno…

#All Japan Omuniamu Der mittlere Auftrags ⑤ 1 Kajiwara Yumi (University of Tsukuba Sakado Höhe) 196 2 Tsukagoshi Sakura 186 Nur 3 Ueno…

#All Japan Omuniamu
Der mittlere Auftrags ⑤
1Yuki Kajiwara nicht (Tsukuba, Osaka, Kobe hoch) 196
2Tsukagoshi Sakura 186
3Minami Ueno 174
4Nao Suzuki 166
5Nakamura Fei Chi 154
6Okamoto Nina 152
7Saito sah 148
8Hashimoto Yuya 136
9Koyama Maleat 128