Auto Giappone da Zhuan League Athletic
2010/09/29

Chiba polity nazionale <Bollettino> ragazzo Keirin

決勝[Risultati Atletica]
Ragazzo Keirin
1Posizionare Okumura Satoshi Okayama
2Posizionare Nagao KenFutoshi Gifu
3Posizionare Nishimura Soichiro Tochigi
4Posizionare Arai Shota Ibaraki
5Posizionare Shimizu HiroshiTomo Yamaguchi
6Posizionare Inoue Mukutaira Oita

Chiba concorso nazionale polity pagina da record
http://www.kirokukensaku.com/chiba2010/kokutai_index.html