Auto Giappone da Zhuan League Athletic
2010/09/26

Chiba polity nazionale <Bollettino> gara ragazzo su strada

少年ロードレース[Risultati Atletica]
Ragazzo corsa su strada
1Posizionare Nakai Shunsuke Nara
2Posizionare Kitamura Akira 也 Wakayama
3Aerei mano Lihui Kanagawa

Chiba concorso nazionale polity pagina da record
http://www.kirokukensaku.com/chiba2010/kokutai_index.html