Auto Giappone da Zhuan League Athletic
2010/09/29

Chiba polity nazionale <Bollettino> adulto Keirin

決勝[Risultati Atletica]
Adulti Keirin
1Posizionare Kanagawa Ken Ichiyama
2Bit bocca Qing Shi Hyogo più
3Posizionare Tsumura Kojiro Fukuoka
4Posizionare Ogata Iron Horse Miyagi
5Posizionare Matsumoto RyoFutoshi tripla
6Posizionare Kumamoto Taisei Noguchi

Chiba concorso nazionale polity pagina da record
http://www.kirokukensaku.com/chiba2010/kokutai_index.html