Japan car from Zhuan Athletic League

Yoshii Kohei