Japon voiture de Zhuan Athletic League
2007/10/04

National Athletic Rencontrez Coupure <1 km contre la montre>

Athlétisme Résultats [1 Octobre]
● 1km poursuite'S hommes adultes
1Tsuchiya TakeshiNoboru Saitama 1:07.031
2Midorikawa Shuhei Fukushima 1:07.251
3Yuasa Daisuke Chiba 1:07.891
4Yukihiro château Yamanashi 1:08.648
5Yamazaki Akira Ishikawa 1:08.739
6Haute entre Yuhei Fukui 1:08.755

● 1km poursuite Boy hommes
1Kazuki Yamashita Yamaguchi 1:07.862
2Nagashima Daisuke Tochigi 1:08.387
3Hakoda Yuki Aomori 1:08.831
4Nouveau salaire Daiki Kagoshima 1:09.613
5Furusho Yutakazen Kumamoto 1:09.807
6Tone Masaaki Oita 1:10.497

Liens Connexes:http://www.kirokukensaku.com/kokutai2007/kokutai_index.html