Auto Giappone da Zhuan League Athletic
2011/10/07

Yamaguchi Nazionale Incontro di atletica <Bollettino> gara punto maschile ragazzo

FinaleGara punto maschile Boy
1 Kobayashi Yasumasa Gunma Takasaki Koko 38p
2 Nishimura Daiki Tokyo 1926 Gakuen-alto 35p
3 Junior dritto in greco angolo Kagoshima South High 33p

Cerimonia Commendation