Japan Auto vom Zhuan Athletic League
2008/09/25

Japan Sports Masters Kochi Turnierergebnisse

Japan Sports Masters 2008 Radfahren
(2008.09.21 Kochi Kochi Spezialkurs 1 Runde 3.0km)

● Herren einzelnen Straßenrennen Part 1 (35-39 Jahre alt) (54.6km)
1 Meiho Kato Aichi 1:21:56.640
2 Haruo Nishimoto Okayama 1:21:58.673
3 Sadayuki Matsumoto Kyoto 1:22:02.204
4 Ishido Daigo Hiroshima 1:22:03.524
5 Aoki Junware Yamaguchi 1:22:03.632
6 Nishimura Shimane Hitoshi 1:22:03.734
7 Yasumasa Uemura Yamaguchi 1:22:03.883
8 Jingshan Akihiro Osaka 1:22:04.067

● Herren einzelnen Straßenrennen, 2 Teile (40 bis 44 Jahre) (45.6km)
1 Shimomura Hideo Osaka 1:09:02.897
2 Hiroshi Yamamoto Osaka 1:09:03.076
3 Ryuji Fujiwara Hiroshima 1:09:03.176
4 Tatsuo Nagai Fukui 1:09:03.270
5 Mikami Stärke Hiroshima 1:09:03.565
6 SITA Kazuya Hyogo 1:09:03.794
7 Takezaki Masahiro Kochi 1:09:03.890
8 Tanimura Takaki Shiga 1:09:04.022

● Herren einzelnen Straßenrennen Teil 3 (45-49 Jahre alt) (36.6km)
1 Takashi Shiraishi Oita 56:36.589
2 OkaTakeshi Takahiro Gifu 56:40.355
3 Yamaguchi Ende Guoming 56:49.908
4 Hasebe Hironori Kochi 56:49.960
5 Sato Osamu Hokkaido 56:50.144
6 Harada Takashi Chiba 56:50.297
7 Andong ShigeruRin Okayama 56:50.406
8 Inomata Jing Hokkaido 56:50.418

● Herren einzelnen Straßenrennen 4 Teile (50 bis 54 Jahre) (36.6km)
1 Kusunoki Akihiko Tokushima 58:07.540
2 Miyaoka Hiroshi Yamaguchi 58:07.590
3 Masamichi Yokota Kochi 58:07.599
4 Kido Keita Fukuoka 58:07.727
5 Nara Shin Yoshikawa 58:07.824
6 Gold Mitsuhiro Aichi 58:07.876
7 Maekawa original Hyogo 58:07.930
8 Süd gerne vermittelt Hiroshima 58:08.198

● Herren einzelnen Straßenrennen 5 Teile (55-59 Jahre alt) (24.6km)
1 Masaki Yoshida Iwate 38:30.427
2 Sawada Ryuno Shizuoka 38:30.587
3 West-Pille Fusao Oita 38:30.705
4 Hiroshi Nakamura Osaka 38:31.103
5 Murakami Tomotoku Fukuoka 38:31.380
6 Hanazawa Hiroshi Hyogo 38:31.498
7 Umemura Ikuo Hyogo 38:31.565
8 Ito Shigeru Hiroshima 38:31.736

● Herren einzelnen Straßenrennen 6 Teile (über 60 Jahre) (24.6km)
1 Kenji Kato Aichi 39:58.578
2 Iizumi Tomio Tokyo 39:59.130
3 Shozo Yamamoto Okayama 39:59.385
4 Shimada Ryo positive Tokushima 39:59.815
5 Otani Shoichi Shiga 40:00.104
6 Hideo Fukui Osaka 40:00.590
7 Takao Ikeda Kagawa 40:00.794
8 Norimasa Matsubara Toyama 40:01.961

○ einzelnen Straßenrennen der Frauen (24.6km)
1 Takamatsu Miyoko Tokyo 36:32.868
2 Ichikawa Toshimi Kochi 36:36.324
3 Millionen Jahre Yoko Tokyo 36:36.982
4 Saki Nishimoto Kochi 36:45.884
5 Tiefsee Miho Tokyo 36:46.476
6 Asami Machiko Hyogo 37:09.593
7 Atsuko Arakawa Shiga 39:45.953
8 Yokoya Fumiyo Kochi 39:50.370

Ähnliche Links:http://www.pref.kochi.jp/~taiiku/Kyogi/Masters/masters/index.html