Japan Auto vom Zhuan Athletic League
2012/10/23

Japan Sports Masters 2012 Kochi Assembly <Ergebnisse>

Japan Sports Masters 2012 Kochi Versammlung
(2012.10.21 Präfektur Kochi Kochi Stadt)

1Teil (weniger als 35-40 Jahre) 54.6 km
1 Aoe Ryoji Oka Berg 1:21:22.103
2 Teramoto Michihiko Insel Wurzeln 1:22:47.196
3 West Ichitaro Okayama 1:22:48.904
4 Aoki Shingo Yamaguchi cis 1:22:49.155
5 Kadota Gruppe Blog Liebe Won 1:22:49.424
6 Fukuda durch Shiga 1:22:49.783

2Teil (weniger als 40-45 Jahre) 45.6 km
1 Shinji Uchida Aichi 1:07:27.958
2 Yamaguchi Tadayuki Hiroshima 1:07:29.277
3 Mori Toshio Nara 1:07:29.442
4 Ui Kenji Fukui 1:07:29.491
5 Takahiro Hotta Oka Berg 1:07:29.668
6 Ikuta Kenji Tokushima 1:07:29.697

3Teil (weniger als 45-50 Jahre) 45.6 km
1 Matsui langen Osaka 1:10:16.359
2 Fujiwara Ryuji Oka Berg 1:10:16.851
3 Sasahara Yasuhiko Gifu 1:10:16.865
4 Hadano Takahiko Tokyo 1:10:17.240
5 Kendall Tim 愛 知 1:10:17.644
6 Tsunoda Mitsutaka Nara 1:10:17.779

4Teil (weniger als 50-55 Jahre) 30.6 km
1 Anton Xiu Lun Okayama 48:10.100
2 Matsui Masamichi Kyoto 48:10.117
3 Fukushima Yuji Kumamoto 48:10.164
4 Takeuchi Masahiro Kanagawa 48:10.268
5 Sato Osamu Hokkaido 48:10.458
6 Hasebe Hironori Kochi 48:10.539

5Teil (weniger als 55-60 Jahre) 30.6 km
1 Sawada Long Jing Gang 49:58.455
2 Yoshikawa Strecke Nara 49:58.912
3 Palace Bo Hill Gang Mund 49:58.955
4 Miyamoto Mitsunori Ishikawa 49:58.997
5 Inoue Yoshihiro Hiroshima 49:59.122
6 Machida Masatoshi Kochi 49:59.270

6Teil (über 60 Jahre) 24.6 km
1 Isobe Yoshio Shiga 41:22.976
2 Kimura Cheng Yishan Mund 41:23.219
3 Yoshida Masaki Rock Hand 41:23.705
4 Fujita Kazuo Ibaraki 41:24.231
5 Yamamoto Shozo Oka Berg 41:24.254
6 Yasui leichtem Shiga 41:24.333

Frau 24.6 km
1 Kyoto Osten Mako Hamada 40:46.720
2 Ling Tian Megumi Yoshiko Shiga 40:48.146
3 Hiramatsu Takako Oka Berg 40:48.437
4 Kikuchi Kanagawa Weihrauch 40:48.554
5 Mitsui Yuka Hyogo 40:49.347
6 Kaji DS Megumi Kagawa 40:50.714

☆ Verwandte Links
http://www.pref.kochi.lg.jp/~masters2012/kekka%201021.html