Auto Giappone da Zhuan League Athletic
2009/04/05

Carico 34th Sfida <Bollettino> A-J

img745A-J (40km)
1Posizionare Yamamoto Motoki Nara Narakita Liceo 1:09:27.65
2Neve Weiyuanshayong Nara nocciola verdi Sun Università 1:10:05.75
3Posizionare Kinoshita Tomohiro Kanagawa Kanto Gakuin Mutsuura Liceo 1:10:05.94
4Posizionare Kyosuke Kasahara Saitama Komatsubara Liceo 1:10:05.95
5Posizionare Dae-jung Takumimoto Kyoto Kitakuwada Liceo 1:10:05.97
6Posizionare Showa Tokyo Shogo Nishikawa primo Liceo Gakuen 1:10:05.99