Auto Giappone da Zhuan League Athletic
2010/08/21

45 ° Stato contro Rompere <boys Keirin>

少年男子ケイリン決勝 最終コーナーKeirin Boy maschile
1Akira Takashi Onishi morse grandi punti
2Bit Bucket Yoshikawa Kerry Tokushima
3Posizionare Yuki Hyogo Hayakawa
4Posizionare Oike Kyohei Kochi
5Po 'troppo Gifu Ken Nagao
6Posizionare Une SatoshiNozomi Wakayama