Auto Giappone da Zhuan League Athletic
2010/08/21

45 ° Stato contro Rompere <Sprint Uomo>

男子スプリント決勝1回戦 最終コーナーUomo Sprint
1Posizionare Tsuchiya Shoto Saitama
2Posizionare Tanaka Hoko-shi Shizuoka
3Bit bocca Qing Shi Hyogo più
4Posizionare Masaya campo Fukui
5Posizionare Taniguchi Ryohei tripla
6Posizionare Kochi Rentaro Okada