Japan car from Zhuan Athletic League

General Japan Shizuoka Prefecture Cycling Federation

Organization nameGeneral Japan Shizuoka Prefecture Cycling Federation
Street address〒421-3301
Fuji City, Shizuoka Prefecture Kitamatsuno 620-2
Matsumura Masayuki like how
Contact informationTEL:0545-85-3128
FAX:0545-69-1828
scf@tx.thn.ne.jp
URLhttp://www.shizuoka-cf.com/