Auto Giappone da Zhuan League Athletic
  • HOME
  • TRACK
  • NOTIZIE
  • 2013Pista in Australia concorsi internazionali Giappone delegazione
2013/06/19

2013Pista in Australia concorsi internazionali Giappone delegazione

Programma Spedizione 8 Luglio 2013 (lunedì) - 16 Luglio 2013 (Martedì)
Aperto ricordi quotidiani Chengping Cheng 25 anni 10 luglio (acqua) ~ Heisei 25 anni 14 luglio (Sun)
Luogo Australia Adelaide
Delegazione
Supervisione Matsumoto intero (Nazionale direttore generale)
Tsutomu allenatore Sakamoto (National Coach)
Makoto Iijima (giocatori rafforzamento allenatore)
Il personale Oki Miho (giocatori rafforzamento Advisor)
Mechanic Akio Mori (giocatori rafforzamento personale di supporto)
Interpretazione Emiko Masuda (giocatori rafforzamento personale di supporto)
Selezionati a mano
Sugata Kazuhiro (JPCA · JPCU Miyagi)
Hayasaka ShigeruSatoru (JPCA · JPCU Miyagi)
Tomonori Moriyama (JPCA · JPCU Kumamoto)
Hideya Hashimoto (Gifu NIFS)
Inoltre Lai Kanako (JPCA · JPCU Niigata)
Nakagawa Ryoko (JPCA · JPCU Niigata)
Hiroko Ishii (JPCA · JPCU Tokyo)
Kayo è Maeda (Kyoto)
Tsukagoshi Sakura (Kagoshima NIFS)
http://www.cycling.org.au/?ID=50332