Japan Auto vom Zhuan Athletic League
2007/11/13

Über JCF Cyclocross Stärkung angegebenen Spieler

2007年〜2008年シクロクロス強化指定選手を見直し、下記の通り決定しましたのでお知らせします。

Stärkung bezeichneten Spieler A
<Elite Men> TsujiUra Keiichi (Nara)
<Elite Frauen> Toyooka Eiko (Osaka) Ogishima Mika (Saitama) Michiko Shimura (Saitama) Tajika Ikumi (Gifu)
<Junior Men> Kazuya Nakayama (Nagano)

Stärkung bezeichneten Spieler B
<Elite Men> Masanori Kosaka (Nagano) Dicke Maruyama (Nagano)
<Elite Frauen> Makiyo Sakai (Osaka)
<U23> Takenouchi Yu (Kyoto) Tetsuya Fujioka (Hyogo) - Izawa Yu-dai (Shiga)
<Junior Men> Keisuke Goda (Kagawa)

Stärkung bezeichnet Player C
<Elite Men> Mifune Masahiko (JPCA) · Zwischen MoriTaro (Saitama) - Takafumi Iizuka (Nagano)
<Elite Frauen> Sayaka Sato (Hokkaido)
<U23> Kou Otsuka (Kyoto) Matsui Symphony (Kyoto) Kakizawa Daiki (Nagano)