Japan car from Zhuan Athletic League
2011/05/28

JOC cup Breaking <Men's Junior scratch>

Men's scratch <Final>
1Bit Ma Shang-hui Kumamoto show high mountain museum